Robot nhện 6 chân

Tên dự án: Vorpal Hexapod Giới thiệu: Vorpal Robotics là một dự án mã nguồn mở, được thiết kế để tạo ra các sản phẩm thú vị, thân thiện và tương tác tốt trong lớp học, sử dụng công nghệ in 3D kết hợp với các linh kiện điện tử. Đạt giải Best of 2018 Award tại Westport...

Urban Pollution – thu thập dữ liệu ô nhiễm đô thị

Tên dự án: Xây dựng bản đồ theo dõi ô nhiễm đô thị thời gian thực Đặt vấn đề: Người dân chưa theo dõi được tình trạng ô nhiễm môi trường ở đô thị một cách trực tiếp. Theo dõi tình trạng ô nhiễm môi trường để xử lý vi phạm chưa đầy đủ thông tin và khách quan. Điều...

Farmbot – Chăm sóc vườn rau tự động

Tên dự án: Xây dựng hệ thống trồng và chăm sóc rau tự động   Đặt vấn đề: Chưa cách ly hoàn toàn nguồn bệnh lên cây trồng do còn người lao động hoạt động trong vườn rau. Theo dõi tình trạng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu chưa đầy đủ thông tin và khách quan. Nội...