Tên dự án: Xây dựng hệ thống trồng và chăm sóc rau tự động

 

Đặt vấn đề:

 • Chưa cách ly hoàn toàn nguồn bệnh lên cây trồng do còn người lao động hoạt động trong vườn rau.
 • Theo dõi tình trạng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu chưa đầy đủ thông tin và khách quan.
 • Nội dung nông nghiệp công nghệ cao chưa cụ thể trong chương trình học

 

Mục tiêu:

 • Xây dựng mô hình trồng rau tự động, điều khiển qua internet.
 • Đưa vào chương trình giảng dạy STEM cho học sinh cấp 2.

 

Mục tiêu xa hơn:

 • Đưa dữ liệu của IoT lên blockchain để truy xuất chất lượng thực phẩm. Ví dụ: http://cafef.vn/lan-dau-tien-truy-ly-lich-thanh-long-viet-nam-bang-blockchain-20180908200433861.chn
 • Giới thiệu cho học sinh sơ bộ về blockchain, IoT, big data ứng dụng trong nông nghiệp. Ngoài ra mở rộng về AI, nhận biết tình trạng sâu bệnh dựa trên hình ảnh rồi AI đưa ra hướng xử lý các bệnh đơn giản như: bị ngập úng, thiếu nước,…

 

Nội dung

Website chính của dự án: https://farm.bot

Hệ thống điều khiển quá trình trồng cây bao gồm các phần tự động hóa:

 • Gieo hạt: chọn giống cây trồng từ trình điều khiển trên internet.
 • Tưới nước: dựa trên cảm biến độ ẩm hoặc setup manual daily từ người sử dụng.
 • Bón phân: dựa theo thiết lập của người dùng.

Mô tả về kết cấu của hệ thống:

 • Hệ thống truyền động 3 trục
 • Hệ thống theo dõi: sensor độ ẩm, camera
 • Hệ thống bơm tưới