Đội ngũ Fellows và thành viên Chương trình STEM Fellowship của Teach For Vietnam tham gia phiên họp tại Hội đồng WTA lần thứ 11 – Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018 – Hội chợ công nghệ cao WTA lần thứ 15 tại Bình Dương, với chủ đề “Thành phố thông minh”.

“Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018 – nằm trong chuỗi các sự kiện tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) 2018 sẽ thảo luận về các chiến lược và chính sách về cách vận hành, hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố như một công cụ quan trọng để phát triển bền vững, cũng như đưa ra các đề xuất hướng phát triển trong tương lai.”

Đội ngũ Fellows và thành viên Chương trình STEM Fellowship đặt mục tiêu sẽ học hỏi được kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới về ứng dụng công nghệ toàn cầu để giải quyết vấn đề thiết thực của cuộc sống con người, hiểu được bối cảnh của địa phương qua phần chia sẻ của Sở KH&CN tỉnh Bình Dương, tham quan các booth triển lãm về thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Tham gia vào diễn đàn này là một trong những sự kiện truyền cảm hứng đầu tiên đối với các Fellow trong hành trình Phát triển năng lực lãnh đạo lĩnh vực STEM (STEM Leadership Development Fellowship) của Teach For Vietnam kéo dài trong hai năm. Diễn đàn này sẽ giúp các bạn trang bị thêm kiến thức toàn cầu và có hiểu biết về bối cảnh địa phương, đúng như giá trị cốt lõi mà các thành viên Teach For Vietnam theo đuổi: “Globally informed, locally rooted”.

“Điều Lâm học được là xu hướng của thế giới và các nước đang phát triển theo định hướng đổi mới sáng tạo, và đang xây dựng các đô thị thông minh hay còn gọi là SMART CITY. […]Và chúng ta: Việt Nam, Bình Dương hay là Tây Ninh khi tham gia vào cuộc chơi thì cần phải hiểu biết địa phương hay đất nước mình, văn hóa, nhu cầu, đời sống để áp dụng những khía cạnh của đổi mới sáng tạo cho phù hợp.”

Lâm Nguyễn, một trong các Fellows lĩnh vực STEM hào hứng chia sẻ những đúc kết từ hai ngày trải nghiệm của mình. “Các thành phố hay các viện chia sẻ với nhau khá là nhiều bước tiến của thành phố hay đơn vị mình, như là: năng lượng tái tạo, pin mặt trời, côg nghệ nano, IOT… Xu hướng đổi mới sáng tạo cần phải kết nối liên ngành, từ chính phủ, địa phương, công ty, các trường đại học, doanh nghiệp, của toàn dân, của tất cả đơn vị. Và chúng ta: Việt Nam, Bình Dương hay là Tây Ninh khi tham gia vào cuộc chơi thì cần phải hiểu biết địa phương hay đất nước mình, văn hóa, nhu cầu, đời sống để áp dụng những khía cạnh của đổi mới sáng tạo cho phù hợp. Chúng ta không loại bỏ nhưng xây dựng cải tiến để bắt kịp xu thế, và đặc biệt phải luôn đặt con người là trung tâm của quá trình đổi mới này, là người được hưởng lợi từ cuộc cách mạng đổi mới sáng tạo( công nghiệp 4.0). Tại hội chợ công nghệ thì Lâm học được những công nghệ, những sản phẩm có thể ứng dụng để giải quyết các vấn đề như là: môi trường, nông nghiệp, giáo dục…những sản phẩm mình có thể tham khảo”. Quan trọng hơn cả, Lâm được truyền cảm hứng về những phẩm chất của một con người có tư duy đổi mới. Đó không chỉ là năng lực sáng tạo, đó còn là năng lực tự thích ứng (resilience) và tư duy phát triển (growth mindset).

”Chúng ta cần phải học được tinh thần dám thất bại, dám thử dám sai và dám tiếp tục làm, có tinh thần khởi nghiệp để giải quyết các vấn đề thực tế.

Khép lại chuỗi ngày tham gia hội nghị, các Fellows sẽ về lại tỉnh Tây Ninh và bắt đầu chuỗi hoạt động tập huấn trong Học viện Mùa thu để sẵn sàng cho hành trình Fellowship. Các bạn sẽ vừa là người học, vừa là thầy cô giảng dạy lĩnh vực STEM cho các em học sinh tại Tây Ninh, vừa là những người dẫn dắt các dự án STEM định hướng nông nghiệp, trong đó Fablab Tây Ninh là không gian mở tuyệt vời để Fellows và học sinh sử dụng cho các dự án của mình.

(Thanh Lê – Teach For Vietnam)

Đội ngũ Fellows và thành viên Chương trình STEM Fellowship của Teach For Vietnam tham gia phiên họp tại Hội đồng WTA lần thứ 11 – Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018 – Hội chợ công nghệ cao WTA lần thứ 15 tại Bình Dương, với chủ đề “Thành phố thông minh”.

“Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018 – nằm trong chuỗi các sự kiện tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) 2018 sẽ thảo luận về các chiến lược và chính sách về cách vận hành, hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố như một công cụ quan trọng để phát triển bền vững, cũng như đưa ra các đề xuất hướng phát triển trong tương lai.”

Đội ngũ Fellows và thành viên Chương trình STEM Fellowship đặt mục tiêu sẽ học hỏi được kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới về ứng dụng công nghệ toàn cầu để giải quyết vấn đề thiết thực của cuộc sống con người, hiểu được bối cảnh của địa phương qua phần chia sẻ của Sở KH&CN tỉnh Bình Dương, tham quan các booth triển lãm về thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Tham gia vào diễn đàn này là một trong những sự kiện truyền cảm hứng đầu tiên đối với các Fellow trong hành trình Phát triển năng lực lãnh đạo lĩnh vực STEM (STEM Leadership Development Fellowship) của Teach For Vietnam kéo dài trong hai năm. Diễn đàn này sẽ giúp các bạn trang bị thêm kiến thức toàn cầu và có hiểu biết về bối cảnh địa phương, đúng như giá trị cốt lõi mà các thành viên Teach For Vietnam theo đuổi: “Globally informed, locally rooted”.

“Điều Lâm học được là xu hướng của thế giới và các nước đang phát triển theo định hướng đổi mới sáng tạo, và đang xây dựng các đô thị thông minh hay còn gọi là SMART CITY. […]Và chúng ta: Việt Nam, Bình Dương hay là Tây Ninh khi tham gia vào cuộc chơi thì cần phải hiểu biết địa phương hay đất nước mình, văn hóa, nhu cầu, đời sống để áp dụng những khía cạnh của đổi mới sáng tạo cho phù hợp.”

Lâm Nguyễn, một trong các Fellows lĩnh vực STEM hào hứng chia sẻ những đúc kết từ hai ngày trải nghiệm của mình. “Các thành phố hay các viện chia sẻ với nhau khá là nhiều bước tiến của thành phố hay đơn vị mình, như là: năng lượng tái tạo, pin mặt trời, côg nghệ nano, IOT… Xu hướng đổi mới sáng tạo cần phải kết nối liên ngành, từ chính phủ, địa phương, công ty, các trường đại học, doanh nghiệp, của toàn dân, của tất cả đơn vị. Và chúng ta: Việt Nam, Bình Dương hay là Tây Ninh khi tham gia vào cuộc chơi thì cần phải hiểu biết địa phương hay đất nước mình, văn hóa, nhu cầu, đời sống để áp dụng những khía cạnh của đổi mới sáng tạo cho phù hợp. Chúng ta không loại bỏ nhưng xây dựng cải tiến để bắt kịp xu thế, và đặc biệt phải luôn đặt con người là trung tâm của quá trình đổi mới này, là người được hưởng lợi từ cuộc cách mạng đổi mới sáng tạo( công nghiệp 4.0). Tại hội chợ công nghệ thì Lâm học được những công nghệ, những sản phẩm có thể ứng dụng để giải quyết các vấn đề như là: môi trường, nông nghiệp, giáo dục…những sản phẩm mình có thể tham khảo”. Quan trọng hơn cả, Lâm được truyền cảm hứng về những phẩm chất của một con người có tư duy đổi mới. Đó không chỉ là năng lực sáng tạo, đó còn là năng lực tự thích ứng (resilience) và tư duy phát triển (growth mindset).

”Chúng ta cần phải học được tinh thần dám thất bại, dám thử dám sai và dám tiếp tục làm, có tinh thần khởi nghiệp để giải quyết các vấn đề thực tế.

Khép lại chuỗi ngày tham gia hội nghị, các Fellows sẽ về lại tỉnh Tây Ninh và bắt đầu chuỗi hoạt động tập huấn trong Học viện Mùa thu để sẵn sàng cho hành trình Fellowship. Các bạn sẽ vừa là người học, vừa là thầy cô giảng dạy lĩnh vực STEM cho các em học sinh tại Tây Ninh, vừa là những người dẫn dắt các dự án STEM định hướng nông nghiệp, trong đó Fablab Tây Ninh là không gian mở tuyệt vời để Fellows và học sinh sử dụng cho các dự án của mình.

(Thanh Lê – Teach For Vietnam)